2021

Anexa 2 Buget Local

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA IAN 2021

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA FEBR 2021

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA MART.2021

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA APRIL 2021

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 31.03.2021

 

2020

BUG SEPT RECTIF III

BUGET 2021 INITIAL

BUGET LOCAL FINAL 2020

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA AUG

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA SEPT

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA OCT

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA NOV

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA DEC

BUGET INITIAL 2020

BUGET RECTIF 1