Proces – verbal de prezentare și dezbatere publică – P.U.G. comuna Beceni, jud. Buzau

Anunț informare și consultare publică

Anunț elaborare Plan Urbanistic General comuna Beceni, judetul Buzău

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE SAU DEMOLARE

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA PRELUNGII AUTORIZATIEI DE CONSTRIIRE SAU A CERTIFICATULUI DE URBANISM